HRADNÍ TRUBAČI        nabízí hudební produkci pro magické prostory hradů a zámků, denní i noční koncerty v kostýmech, stylovou interpretaci. Žesťový kvintet využívá řadu skvělých aranží, jejichž výsledkem je originální vyznění jednotlivých skladeb. Členové tohoto tělesa jsou připraveni zahrát prakticky cokoli od nejrůznějších slavnostních fanfár či znělek až po koncertní a věžní hudbu. Bohatý repertoár čítající asi padesát skladeb nejrůznějších autorů a žánrů se i nadále rozšiřuje.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky