PŘÍVORANKAPřívoranka
Většina členů Dětské dechovky Přívory byla mládež narozená v roce 1947. Po jejich odchodu na vojnu v roce 1966 se dechovka odmlčuje. V roce 1968 ji dává dohromady kapelník Václav Hájek z Čečelic. Kapelu vede dva roky, pro stáří se dalšího vedení vzdává. Předchůdkyní Přívoranky byla tedy dětská přívorská dechovka. Její členové však postupně dospívali a v roce 1966 jich velká část odchází na vojnu. Tak silné oslabení nemůže kapela vydržet a proto se kapela na dva roky odmlčuje. Chlapci se vrací po dvou letech - v roce 1968. A to je chvíle, na kterou čeká Václav Hájek z Čečelic, zaměstnanec ČSD Všetaty. Při Osvětové besedě Přívory zakládá dechovku. V ní se objevují všichni vrátivší se vojáci. Chuť hrát je veliká. V té době začíná být slavná Moravanka, ale i v ní už bylo co modernizovat. A v Přívorech vede stáří mladé. Dva roky u Hájka. V roce 1970 však pan Hájek pro své stáří činnosti zanechává a mladí se osamostatňují. hrají i nadále pod osvětovou besedou Přívory, pokračují však v tradici dechové hudby Vojtěchovský - Škrobák. Ze složení Miloš Valenta, Jiří Hošek, Josef Štráchal, Jaroslav Zoul, Petr Zvelebil, Josef Paldus, Bohumil Boháček, Josef Svoboda, Jaroslav Techluský, Jaroslav Brandejský a Karel Kulhánek (vojákoval v Byšicích a po vojně tam zůstal), Josef Paldus, Bohumil Boháček, Josef Svoboda, Jaroslav Techluský, Jaroslav Brandejský a Karel Kulhánek (vojákoval v Byšicích, tam po vojně i zůstal) padla volba kapelníka na Miloše Valentu. Nadšený hudebník, žák Karla Vojtěchovského, dobrý organizátor. Volba dobrá. Ani v dalších letech se na tom nic nezměnilo. Na podzim 2000 slavila Přívoranka 30 let svého trvání, Miloš Valenta 30 let své dirigentské práce. A za tuto dobu zaznamenala Přívoranka řadu změn. Jeden čas byla souborem JZD Dřísy, pak několik let souborem JZD Dřínov, ale vždy pod názvem Přívoranka. Po roce 1989 se úplně osamostatnila a je dobrou propagátorkou naší obce doma i za hranicemi. Bylo tedy co oslavovat a tomu tedy oslava i odpovídala. Dnes má soubor za sebou 37 let práce. Přívory - to je právě i Přívoranka, kapela, která šíří slávu přívorské hudby. Přívoranku můžeme slyšet a vidět stejně v Přívorech jako na Mělníku, v Praze nebo na Moravě. Slávu české hudby šíří Přívoranka i za hranicemi. Její muzikanti jsou vítanými hosty v kapelách sousedního Německa i Rakouska , v Nizozemsku i Švýcarsku. Přívoranka je stále živá, stále úspěšná a na svůj název Přívoranka patřičně hrdá. Čím Přívoranka přitahuje? Hudebníci Přívoranky vědí, co je to zábava. Když je to třeba, chlapci se nebojí odvázat. V pravé chvíli dokážou sundat sako, trubky se nedají zahanbit a začnou řádit. Od Přívoranky se prostě čeká nejen dobrá hudba, ale i dobrá zábava. Začala pracovat pod Osvětovou besedou MNV Přívory. Podporovala je už v dřívějších dobách, ale nestačilo to a brzy přešla pod hlavičku JZD Dřísy se sídlem ve Všetatech. Základní aparaturou jsme byli zajištěni, JZD poskytovalo v případě nutnosti i autobus. Přesto to nestačilo k volnému rozkvětu. Novou podporu našla Přívoranka V JZD Dřínov. Zde bylo všechno. Autobus, peníze na novou aparaturu. Přijati byli další členové, aby kapela byla moderní a kvalitní. I tak vystupoval orchestr vždy pod názvem Přívoranka. Přívoranka za hranicemi Ve Wetzikonu byla Přívoranka už v roce 2002. Líbila se a došlo k novému pozvání. V pátek 23. dubna 2004 odjížděla tedy osmičlenná výprava v 5 hodin ráno autem do Švýcarska. Zájezdu se účastnili: vedoucí, kapelník a trumpetista Miloš Valenta, Petr Mach - trumpeta, Karel Kulhánek - tenor saxofon, Jiří Hošek - baryton, Václav Habák - tuba, Karel Janatka - bicí, Pepík Kohler - trombon a Josef Kratochvíl - zpěv. Dlouholeté a trvalé přátelství s kapelou Heimatklinge z hornického města Bergkamen v západním Německu mluví za všechno. Sem přijíždějí přívorští hudebníci naprosto pravidelně, buď v menším nebo větším obsazení i několikrát do roka. A ten nejslavnější německý svátek "Schützenfest" (svátek střelců) si v Bergkamenu už dnes neumějí ani představit.